Category: Khoa học dữ liệu

0

Bài toán phát hiện bất thường

Bài toán phát hiện dị thường (Anomaly Detection) hay phát hiện điểm ngoại lai (Outlier) là một dạng bài toán tìm những bản ghi, hoặc những điểm quan sát có biểu hiện khác biệt...

0

GIỚI THIỆU VỀ BRIGHTICS AI

1/ Tổng quan Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của dữ liệu lớn và AI dẫn đến các giải pháp phát triển cao cấp được áp dụng trong nhiều mảng kinh doanh...