Category: Điện toán đám mây

0

Giới thiệu AWS Storage Services

 1. Giới thiệu AWS Storage Service Lưu trữ và quản lý dữ liệu là một nhu cầu cơ bản và thiết yếu của mọi doanh nghiệp. Cùng với xu thế chuyển đổi số, việc...

0

Logging System cho k8s với Loki

Giới thiệu Loki là hệ thống thu thập và tra cứu log tập trung được thiết kế từ Prometheus, có tính sẵn sàng cao (high-available) và có khả năng scale tốt. Loki được thiết...