Trang chủ

Xin chào,

Chúng tôi là Samsung SDS R&D Center Vietnam – Trung tâm nghiên cứu Samsung SDS tại Việt Nam. Chúng tôi đang xây dựng trang web này trở thành một blog kĩ thuật, chia sẻ kiến thức về những mảng mũi nhọn của trung tâm như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và phát triển phần mềm.

Hãy cùng đón chờ những bài viết được chia sẻ trong thời gian tới!